Về chúng tôi

Công ty Cổ phần SBBE nghiên cứu và phát triển sản phẩm dựa trên mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào giáo dục khai phóng học bằng trải nghiệm cho trẻ em và trồng rừng đa dạng sinh học với cây tre là chủ đạo với mục đích phát triển môi trường sinh thái Việt Nam.

Chúng tôi tự hào hoạt động theo mô hình kinh doanh CSV – Creating Shared Value, phát triển và chia sẻ chuỗi giá trị chung, mang lại lợi ích kinh tế cho những đối tác cùng tham gia và đồng thời đáp ứng các nhu cầu cần thiết của xã hội. Điều này giúp công ty Cổ phần SBBE trở thành một công ty uy tín về cung cấp những giải pháp và dịch vụ đa dạng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả xã hội và môi trường.

Tầm nhìn chiến lược

Công ty Cổ phần SBBE hướng đến mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn giải pháp và tổ chức các hoạt động về giáo dục khai phóng cho trẻ em; đồng thời là đơn vị tư vấn uy tín trong việc thành lập các dự án trồng rừng đa dạng sinh học với cây tre là chủ đạo.

 

Trách nhiệm cộng đồng

SBBE tự hào là thương hiệu đem đến các sản phẩm và dịch vụ đột phá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và môi trường tại Việt Nam.

Chúng tôi không chỉ chú trọng lợi nhuận, mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng và xã hội góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Mô hình hoạt động

Chúng tôi áp dụng mô hình tạo giá trị chung của CSV – Creating Shared Values. Chúng tôi đặt trọng tâm vào những hoạt động và dự án phát triển bền vững, nhằm mang lại lợi ích cho con người, môi trường và xã hội.

Xem thêm